ELECTRONIC MUSIC GUIDE CZECH REPUBLIC

Skills: Grafický design
Client: SoundCzech
Brožura Electronic Music Guide Czech Republic vznikla pro SoundCzech za účelem prezentace české elektronické scény v zahraničí.
Vizuálními motivy jsou vlastnosti zvuku, které je možné vizualizovat i v obraze: vlnění – v obraze jsou to různé útvary z vln, motiv šumu –  šumové textury, glitche, oscilace – roztřesené tvary. Základem barevnosti byl černobílý šum. Jeho rozkladem vzniklo RGB moire.